Kyläyhdistys

Leppälahden kyläyhdistys pyrkii kehittämään ja aktivoimaan kyläläisten välistä yhteistoimintaa, sekä olemaan yhteyskanava kunnan päättäviin elimiin.

Kyläkysely

Keväällä 2013 kaikille vesiosuuskunnan jäsenille (118 kpl) toimitettuun kyläkyselyyn tuli vastauksia kohtalaisen runsaasti, 36 kappaletta. Vastausten purku ja analysointi on tehty, ja asia tullaan käsittelemään mahdollisimman pian.
Kokouksen jälkeen aineisto julkaistaan myös Leppälahden verkkosivuilla.

Yhteystiedot:
Maaningan kyläyhdistys ry, Hotinniementie 45, 71760 Ahkionlahti

Y-tunnus: 1483841-0

Puheenjohtaja: Hannu Räisänen, puh.0400 800 356, hannu.raisanen(at)dnainternet.net